Impact Innovation: Policy och styrmedel för en hållbar omställning

Observera att datum för öppning av utlysningen är preliminär och kan komma att ändras, beräknat öppningsdatum är 31 maj 2024. Den här utlysningen inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmen Net Zero Industry och Metals & Minerals. 

Sista dag för ansökan 2024-09-17 14:00

Utlysningens syfte är att bidra till en klimatneutral och cirkulär omställning genom utveckling av policy och styrmedel för omställningsprocesser där industrin har en nyckelroll. Så som lagar, regler, tillstånd, upphandling, ekonomiska styrmedel, certifieringar och standarder.

Om programmen på Impact Innovation

Vad kan du söka stöd för?

Projekt som både ger underlag för och direkt bidrar till policyutveckling som främjar klimatneutral och cirkulär omställning.

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, institut, företag, näringslivsorganisationer, offentlig sektor och ideella organisationer kan söka. Minst 3 projektparter ska medverka varav minst en industriaktör.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas 18 oktober 2024. 

Kontakt

Tero Stjernstoft, utlysningsansvarig på Vinnova
Telefon: 08–473 32 96

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet