Kommande förändringar av regelverken kopplat till hållbarhetskriterier och transporter

Den senaste revideringen av förnybartdirektivet innebär bland annat förändringar i regelverken för hållbarhetskriterier, drivmedel och reduktionsplikt. Energimyndigheten förbereder nu ändringar i gällande föreskrifter inom dessa områden.

Det uppdaterade förnybardirektivet (RED III) ska vara implementerad i alla EU:s medlemsstater senast 21 maj 2025.

Renewable Energy Directive 2023/2413 (på engelska, europa.eu)

Direktivet för bland annat med sig förändringar i lagen om hållbarhetskriterier, drivmedelslagen och lagen om reduktionsplikt med tillhörande förordningar och föreskrifter. Förändringarna innebär bland annat att:

  • fler aktörer kommer omfattas av hållbarhetskriterier då även förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO) kommer inkluderas
  • gränsen för användare av fasta biobränslen för produktion av el, värme eller kyla sänks
  • producenter av gasformiga biobränslen kommer omfattas beroende på storlek av produktion
  • ytterligare markkritierier för skogsbiomassa och agrobiomassa tillkommer
  • transportmålet och beräkningsreglerna kopplat till växthusgasminskningskravet förändras
  • elkrediter införs inom transportsektorn som ett sätt för drivmedelsleverantörer att uppfylla krav om andel förnybart eller växthusgasreduktion.

Digitalt dialogmöte 12 juni

Vi bjuder in till ett digitalt dialogmöte om förändringarna i lagen om hållbarhetslagen, drivmedelslagen och lagen om reduktionsplikt. Mötet riktar sig till dig som berörs eller kommer att beröras av regelverken. Under mötet berättar vi mer om vad förändringarna kommer att innebära i praktiken och tar gärna emot inspel och frågor från er.

Anmäl dig till dialogmötet

 

Nyheter