Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA. Programmet är skräddarsytt för att stötta företag att accelerera sina lösningar.

Sista dag för ansökan 2024-09-01

SkyDeck är ett acceleratorprogram som erbjuder snabbt växande start- och scale-ups ett nätverk med rådgivare, industripartners och ackrediterade investerare. Programmet ger en gedigen introduktion till marknaden i Silicon Valley och Nordamerika.

Genom The Berkeley Acceleration Method fokuserar programmet på att accelerera de deltagande företagens lösningar och attrahera partners, kunder och investerare på den amerikanska marknaden.

Förutom det gedigna programmet, som består av workshops, mentorskap, och nätverksmöjligheter inom SkyDeck, erbjuds deltagande företag även introduktions- och uppföljningsmöten, samt stöd via Sweden-US Green Transition Initiative (GTI) i Palo Alto under tiden de deltar i SkyDeck.

Vem kan söka?

Intresseanmälan är öppen till 1 september 2024 och antal platser är begränsade till fem företag. Besked lämnas senast 16 september. Utvärderingsgruppen består av Energimyndigheten, GTI och Berkeley SkyDeck.

Intresseanmälan till SkyDeck är öppen för svenska start-ups och scale-ups som uppfyller följande krav:

 • Företaget har en innovativ produkt eller lösning inom energiområdet som bidrar till hållbar mobilitet. Fokus bör ligga på framtidens mobilitet som transportmedel, till exempel inom batterier, laddningsinfrastruktur bränsleceller eller lättviktsmaterial men även innovationer inom andra energieffektiva och miljöbättre mobilitetslösningar kan komma i fråga.
 • Det finns personella och finansiella resurser (till exempel personal) för internationalisering på den amerikanska marknaden.
 • Företaget har en affärsplan som visar att den amerikanska marknaden är prioriterad för företaget, och att en första plan för marknadsinträde har tagits fram.
 • Företaget har en verifierad teknik och företagets lösning är skyddad eller kan skyddas mot konkurrenter, exempelvis genom patent eller annan strategi för immateriella tillgångar.
 • Att företaget är ett litet eller medium-stort företag enligt EU-definitionen.

En stor fördel i ansökningsprocessen är om företag som söker redan har betalande kunder och affärspartners i Sverige.

Intresseanmälan att delta i SkyDeck

Webbinarium 20 augusti

För den som är intresserad av att veta mer om programmet, så finns det möjlighet att delta på ett webbinarium 20 augusti klockan 16-17 CET. På webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor och höra mer om vad programmet kan erbjuda. Webbinariet kommer att gästas av företag som deltagit i programmet i tidigare omgångar.

Länk till webbinariet (via Microsoft Teams)

Programmets utformning

Programmet börjar 4 november 2024 och pågår under tre månader. Den 29 oktober börjar den interna onboardingen tillsammans med GTI.

Fysisk närvaro krävs under introduktionen som sker på Nordic Innovation House veckan innan programstart och rekommenderas starkt under de första 4 veckorna av programmet. Resten av programmet och avslutningen är digitalt eller hybrid efter egna preferenser.

Programmet innehåller följande:

 • Workshops om affärsmodeller i USA, företagsfinansiering, teamutveckling, marknadsattraktion plus mentorskap och nätverksmöjligheter
 • Individuell matchning med en coach ur Berkeleys affärsnätverk.
 • Tillgång till UC Berkeleys stora nätverk av rådgivare, industripartners och investerare.
 • Tillgång till SkyDecks resurser inkl. data analytics platforms, cloud computing, SaaS, juridisk och finansiell rådgivning.
 • Pitchmöjlighet på SkyDecks Showcase Event med 200+ deltagare.
 • Arbetsplats både på UC Berkeley och på Nordic Innovation House.
 • En extra resurs från Berkeley’s Accelerating Careers in Entrepreneurship programme.

Om stödet

Att delta i programmet är kostnadsfritt för antagna företag och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och GTI (the Green Transition Initiative) och Berkley Skydeck och sker inom ramarna för Skydecks Global Innovation Partner Program. Inom ramen för detta program gör SkyDeck ingen investering i deltagande bolag och tar därför ej heller något ägande. Företagen står själva för resor och uppehälle i Berkeley i övrigt krävs det engagemang och tid för att jobba med sin lansering på den amerikanska marknaden i Kalifornien.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet