Följ med oss till den ledande branschmässan E-world

Har ditt företag en innovativ energilösning och vill etablera sig på den tyska marknaden? I så fall kan du ansöka om att ställa ut i vår monter på E-World Energy & Water 11-13 februari 2025.

Sista dag för ansökan 2024-11-22

E-World Energy & Water är Europas främsta mässa inom energiteknik. Den samlar varje år mer än 25 000 ledande beslutsfattare och branschaktörer, varav 700+ utställare från mer än 27 länder, för tre dagar av framtidsspaning, samt affärs- och nätverksbyggande.

Energimyndigheten erbjuder en unik exponeringsmöjlighet för svenska företag med innovativa energilösningar. Tillsammans med Tysk-Svenska handelskammaren och Business Sweden står vi värd för den svenska energipaviljongen och visar upp ett starkt svenskt erbjudande för den internationella marknaden. Mässan går av stapeln 11-13 februari 2025. Fokus för den svenska energipaviljongen på E-world Energy & Water är att positionera och marknadsföra innovativa svenska tekniklösningar inom energieffektivisering inom byggnader och industrin, förnybar energi och smarta elnät, hållbara städer och hållbar mobilitet m.m. Tyskland är ett klassiskt mässland och e-world är en mycket bra inkörsport till hela tyska marknaden.

Som en del i Energimyndighetens erbjudande har utställande företag även möjlighet att medverka i olika B2B aktiviteter och nätverksplattformar – allt för att få ut maximal affärsnytta och knyta nya värdefulla kontakter.

Vem kan söka?

Detta erbjudande riktar sig mot små och medelstora företag med produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart energisystem.

Vårt erbjudande till dig som utställare på E-world Energy & Water 2025

  • En företagsexklusiv utställningsyta i samlingsmontern ”Swedish Energy Pavilion” och utställarpass som ger inträde till mässan med tillhörande program, aktiviteter och nätverksträffar.
  • Möjlighet att delta i sidoevent, pitch-sessioner och andra B2B aktiviteter som arrangeras i ”Swedish Energy Pavilion” - speciellt framtagna för att väcka intresse och attrahera besökare
  • Operativt stöd genom Tysk-Svenska Handelskammaren innan och under mässan som omfattar bokning av skräddarsydda B2B-möten med relevanta kontakter, interkulturell coachning och språkligt stöd på plats
  • Energimyndigheten arrangerar dessutom ett event på mässans ”Future Forum” där Sverige som innovationsland lyfts. Även gemensamma event med andra montrar planeras och det ska öppna för flera pitchmöjligheter

Hur söker man?

Vill ditt företag bli en del av den svenska energipaviljongen på den europeiska energisektorns stora internationella träffpunkt? Vi erbjuder 15 monterplatser och företagens placering i montern sker enligt ”först till kvarn-principen”. Kostnad för deltagande i energipaviljongen är 25 000 kronor exklusive moms per företag.

Vi välkomnar anmälningar till och med den 22 november 2024. Anmälan tas emot via Business Sweden.

Ansök till E-world - Energy & Water 2025, Business Sweden

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet