Konferens: Biomassa för framtidens bioekonomi

Arrangör: Energimyndigheten
Stockholm
5 september 2024
09:30-18:30
Konferensen genomförs på svenska och enbart fysiskt på plats. Det är inte möjligt att delta digitalt.

Vilka biobaserade värdekedjor förväntas vara del av framtidens bioekonomi? Välkommen till en heldagskonferens inom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Bio+ där vi djupdyker i frågan.

Årets för Bio+ programkonferens lägger fokus på biomassa för framtiden, vilken roll den spelar i ett industri- respektive energisystemperspektiv och hur styrmedel kan påverka bioekonomin och det komplexa samspelet i energisystemet.

Vi ser fram emot en rad spännande presentationer av projekt inom programmet, keynotes som breddar och fördjupar frågorna och givetvis goda möjligheter till nätverkande och mingel.

Medverkande

 • Anna Volckerts, Klimatpolitiska rådet
 • Cecilia Hammenhag, Dan Bergström och Henrik Böhlenius från SLU Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Erika Lönntoft, Jonas Zetterholm och Olivia Cintas Sanchez från RISE
 • Göran Berndes, Lina Reichenberg och Markus Millinger från Chalmers
 • Kerstin Jedvert, Chalmers Industriteknik
 • Anna Törner, Svebio
 • Maria Iwarsson Wide, Monica Strömgren, Nils Fahlvik och Rolf Björheden från Skogforsk
 • Maria Wolrath Söderberg, Södertörns Högskola
 • Noak Westerberg, Energimyndigheten
 • Pål Börjesson, Lunds universitet
 • Robert Lundmark, Luleå tekniska universitet


Moderator

Roger Nordman, CIT Renergy AB

Fullständigt program

Program Bioplus 2024.pdf (bioplusportalen.se)

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som forskar om eller på något sätt arbetar med frågor om biomassans och bioenergins roll, betydelse och användning för en omställning från fossilbaserad ekonomi till bioekonomi. 

Om Bio+

Bio+ är Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram med fokus på biomassans, bioenergins och bioekonomins bidrag till de energi- och klimatpolitiska, forskningspolitiska och näringspolitiska målen. 

Bio+ (energimyndigheten.se)