Information om kommande utlysning inom CETPartnership

Är du intresserad av att söka i den tredje utlysningen i partnerskapet Clean Energy Transition? Den 4 juni kan du få mer information om utlysningen via ett digitalt informationsmöte.

CETPartnership bjuder den 4 juni in till ett första digitalt informationsmöte om partnerskapet och utlysningen för 2024 som öppnar den 19 september.

Syftet med mötet är att ge dig som företag, forskare eller offentlig aktör så bra förutsättningarna som möjligt för att kunna söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med andra länder.

Under mötet kommer CETPartnership att ge mer information om partnerskapet som helhet och ge information om utlysningens huvudområden. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor och delta i match-makingövningar.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information till dig som sökande om nationella kriterier och villkor för de ansökningar och projekt som myndigheten kan komma att finansiera.

Clean Energy Transition Partnership utlysning 2024

Den fullständiga utlysningstexten som gäller alla länder finns på den officiella webbplatsen för CETPartnership.

Joint call 2024, CETPartnership

Digitalt informationsmöte

Datum: 4 juni, 2024
Tid: 10.00–12.30

Till information och anmälan, CETPartnership

Om CETPartnership

CETPartnership består av sju temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRI:s) inom vilka svenska aktörer kan samverka med internationella aktörer och tillsammans söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt. Partnerskapet kommer att pågå till åtminstone 2028 och under de kommande fem åren planeras årliga utlysningar på drygt en miljard kronor vardera.

Clean Energy Transition (CETPartnership)

Kontakt

För frågor om seminariet eller programmet är du välkommen att kontakta Energimyndigheten via
CETPart...@energimyndigheten.se

Nyheter