Energiplaneringsprojekt i Västra Götaland och Värmland

Nu går startskottet för två av de första projekten inom vår stora satsning på lokal och regional energiplanering. Överenskommelserna signerades under Almedalsveckan i Visby.

Bild från signeringen

På bild fr. v: Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten, Helén Eliasson (S), Regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen, Georg Andrén, Landshövding Värmland

Som en del i vårt arbete med att stärka den lokala och regionala energiplaneringen finansierar Energimyndigheten projekt inom området. Under våren har vi haft en öppen förfrågan till kommuner, länsstyrelser, regioner och myndigheter om att lämna in projektförslag. Två av de första projekten som har beviljats är projekt i Västra Götaland och Värmland.

– Vi har just lanserat en vägledning för kommunal energiplanering, och med de här överenskommelserna har vi också möjlighet att finansiera konkreta regionala projekt som kan inspirera och visa vägen för andra. På så sätt utvecklar vi förmågan hos samhället att planera för en ökad elektrifiering och energiomställning, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Energiplanering över kommungränserna i Västra Götaland

Västra Götalands projekt involverar 50 av kommunerna i Västsverige och handlar om att utveckla arbetssätt, strukturer samt kommunikations- och utbildningsinsatser kopplat till energi- och samhällsplanering.Energimyndigheten har beviljat fortsatt arbete inom projektet med högst 19,8 miljoner kronor.

I projektgruppen ingår Västra Götalandsregionen, Energikontor Väst, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt de fyra kommunalförbunden i länen. Energimyndigheten kommer följa arbetet och delta i styrgruppen för projektet.

Ledarkommuner visar vägen i Värmland

Länsstyrelsen i Värmlands projekt har beviljats upp till 4,5 miljoner kronor från Energimyndigheten. Med hjälp av fyra ”ledarkommuner” ska man utveckla arbetssätt för energiplanering där energiberedskap finns med som en integrerad del i arbetet. Lärdomarna från ledarkommunerna ska sedan spridas vidare till länets övriga kommuner inom ramen för projektet.

I projektgruppen ingår Länsstyrelsen i Värmlands län, Arvika kommun, Forshaga kommun, Karlstads kommun och Kristinehamns kommun.

Nyheter