Anmälan och tillstånd för värmepump

För att installera en värmepump och ta vara på naturlig värmeenergi kan du behöva göra en anmälan eller söka tillstånd från din kommun.

För värmepumpsanläggningar för berg- eller jordvärme, eller för utvinning av värme ur grund- eller ytvatten krävs en anmälan till den kommun där anläggningen är belägen. Kommunen kan besluta att det även krävs tillstånd för att installera dessa typer av värmepumpar i hela eller delar av kommunen. Ofta finns det anmälningsblanketter eller formulär för ansökan att ladda ner på kommunens webbplats.

För installation av luftvärmepump krävs inte någon anmälan. Men det är viktigt att placera luftvärmepumpen så att grannar inte utsätts för buller.

Större anläggningar

För större värmepumps- eller kylanläggningar, med en uttagen eller tillförd effekt av 10 MW, krävs en anmälan enligt miljöprövningsförordningen. Även dessa anmälningsärenden handläggs av kommunen. Ofta har kommunen information om vad som bör ingå även i denna typ av anmälan på sin webbplats.

+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten för värmepumpar har vi samlat vilka lagar du behöver tänka på och vilken instans som hanterar vilka tillstånd.

+

Anmälningsplikt eller tillstånd för värmepump

Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller i just din kommun. Mer information om gällande förordning finns på riksdagens webbplats.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Riksdagen

+

Miljöprövning för stora värmepumpsanläggningar

För större anläggningar med en uttagen eller tillförd effekt av 10 MW krävs en anmälan enligt 21 kap 16 § miljöprövningsförordningen.

Kontakta din kommun för att ta reda på hur det går till att söka tillstånd i just din kommun.

Mer information om anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen, Naturvårdsverket

Mer information om gällande lagar finns på riksdagens webbplats i: