Tillstånd för havsenergi

Havsenergi är ett samlingsbegrepp som omfattar energiomvandling från vågor, tidvatten, havsströmmar, temperaturskillnader och salthaltskillnader.

Dessa tekniker är starkt beroende av lokala förhållanden och befinner sig generellt sett i ett tidigt stadie av forskning och utveckling.

Genom en förhållandevis jämn elproduktion har havsenergi på lång sikt möjligheten att bidra med en rad positiva effekter till ett elsystem baserat på förnybar energi. Havsenergitekniken behöver dock utvecklas och den största utmaningen är att få ner kostnaderna till en nivå där tekniken blir konkurrenskraftig.

+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: 

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.