Handel med ursprungsgarantier

Energimyndigheten utfärdar ursprungsgarantier som sedan kan säljas och köpas på en öppen marknad.

Ursprungsgarantierna utfärdas direkt till elproducentens konto i Cesar. För att generera en intäkt måste ursprungsgarantierna säljas. När de har sålts behöver säljaren överföra ursprungsgarantierna till köparens cesarkonto.

Handeln kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare eller via elhandelsföretag. Det finns inget förutbestämt pris på ursprungsgarantierna, utan priset görs upp mellan köpare och säljare vid respektive affär.

Elproducenter säljer ursprungsgarantier

Det är du som elproducent/säljare och din köpare som bestämmer hur du ska sälja dina ursprungsgarantier: löpande månadsvis eller genom enstaka större affärer. Om du vill sälja dina ursprungsgarantier löpande finns det möjlighet att sätta upp en automatisk överföring i kontoföringssystemet Cesar. Det innebär att ursprungsgarantierna överförs löpande enligt det du och din köpare har kommit överens om. Med automatisk överföring kan du minska det administrativa arbetet vid försäljningen. Observera att den automatiska överföringen pågår till dess att du ändrar eller tar bort den.

Ersättning utbetalas enligt avtal med köpare, till exempel via din elfaktura.

Elhandelsföretag köper ursprungsgarantier

Elhandelsföretag har en skyldighet att redovisa på elfakturan hur den el som elkunden köpt är producerad. För att elhandelsföretag ska kunna garantera ursprunget på den el som de sålt måste de köpa motsvarande mängd ursprungsgarantier.

Ursprungsmärkning av el, Energimarknadsinspektionen