Om ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier används för att garantera ursprunget på el och säkerställer att det har producerats lika mycket el från en viss kraftkälla som en elanvändare efterfrågat genom sitt avtal. 

Det är elproducenter och elhandelsföretag som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier utfärdas endast i elektronisk form. 

Ursprungsgarantier kan säljas på en öppen marknad

Elproducenten kan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är elhandelsföretag som vill sälja den typ av el som producenten producerar. Elhandelsföretag köper ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som företaget vill sälja.

Annullering garanterar rätt mängd el

Efter att elhandelsföretaget har köpt ursprungsgarantierna och sålt elen till sina elkunder ska ursprungsgarantierna annulleras. Annulleringen säkerställer att det har producerats lika mycket el från en viss kraftkälla som en elanvändare efterfrågat genom sitt avtal.

Ett elhandelsföretag som vill sälja exempelvis el från vindkraft kan göra det på två sätt:

  • genom att annullera ursprungsgarantier från egna vindkraftverk, eller
  • genom att köpa in ursprungsgarantier från en vindelsproducent och annullera dessa i samband med att de säljer elen till slutkunden.

En ursprungsgaranti har en giltighetstid på 12 månader från dess att elen som ursprungsgarantin avser producerades. Har den inte använts inom giltighetstiden annulleras den automatiskt.

Myndigheternas roller

I Sverige är det två myndigheter som arbetar med ursprungsgarantisystemet, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen. Energimyndigheten ansvarar för ursprungsgarantisystemet och dess nationella register medan Energimarknadsinspektionen ansvarar för ursprungsmärkning av el.

+

Det här gör Energimyndigheten

  • prövar ansökningar om rätt till ursprungsgarantier
  • utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier
  • ger löpande information om ursprungsgarantier
  • utfärdar ursprungsgarantier
  • tilldelar ursprungsgarantikonton i Cesar
  • publicerar löpande information om antalet utfärdade, omsatta och annullerade ursprungsgarantier
+

Det här gör Energimarknadsinspektionen

  • kontrollerar att elhandelsföretagen följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder genom att utöva tillsyn av ursprungsmärkning av el

Ursprungsmärkning av el, Energimarknadsinspektionen