Marknadsstatistik ursprungsgarantier

Här hittar du statistik och marknadsinformation om ursprungsgarantier. Du hittar också information om vilka anläggningar som tilldelas ursprungsgarantier (UG) och internationella ursprungsgarantier (EECS-ursprungsgarantier).

Anläggningar som tilldelas UG och EECS-ursprungsgarantier

Listan visar anläggningar godkända för tilldelning av ursprungsgarantier, EECS-ursprungsgarantier samt elcertifikat. Listan omfattar anläggningar godkända i Sverige och uppdateras varje dag.

Anläggningar UG, EECS och elcertifikat (excel)

Statistik i kontoföringssystemet Cesar

I Cesar finns det statistik om bland annat annullering och transaktioner av ursprungsgarantier. Du hittar statistiken under fliken för rapporter.

Observera att statistiken för annulleringen visar endast att ursprungsgarantierna annullerades i Cesar och när. Statistiken visar inte för vilket år ursprungsgarantin utfärdades eller annullerades för.

Cesar

Ursprungsmärkning av el och den nordiska residualmixen

Information om ursprungsmärkning av el finns tillgängligt på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Ursprungsmärkning av el, Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen tillhandahåller årligen beräkningen av den nordiska residualmixen som används i Sverige för el som inte ursprungsmärks med ursprungsgarantier. Residualmixen är alltså det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung.

Residualmix, Energimarknadsinspektionen 

Marknadsinformation från Association of Issuing Bodies (AIB)

Association of issuing bodies (AIB) är en organisation för de myndigheter och företag som utfärdar ursprungsgarantier inom EU samt Norge, Island, Schweiz och Serbien. AIB publicerar bland annat information om internationella ursprungsgarantier (EECS-ursprungsgarantier) och den europeiska residualmixen.

AIB - European Residual Mix (på engelska)