Vanliga frågor om ursprungsgarantier i Cesar

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för ursprungsgarantier och elcertifikat.

 

I Cesar

 • får anläggningsinnehavare ursprungsgarantier baserat på den elproduktion som registrerade anläggningar rapporterat in
 • överför kontohavaren själv sina ursprungsgarantier elektroniskt till köparen av ursprungsgarantierna
 • annullerar elhandelsföretag ursprungsgarantier för att ursprungsmärka el
 • hittar du marknadsstatistik

Cesar

 

+

Hur och när skapas ett Cesarkonto?

Cesarkontot skapas efter att Energimyndigheten beslutat om antingen godkännande av anläggning eller ägarbyte. Beslutet skickas via Kivra, mejl eller vanlig post.
Cirka två-tre veckor efter att beslutet har fattats får privatpersoner/enskilda firmor samt företag som anmält en företrädare i samband med ansökan också ett mejl från Energimyndigheten. Mejlet innehåller en bekräftelse och generell information om Cesar samt länkar till dokument som förklarar systemets grundläggande funktioner.

+

Hur loggar jag som privatperson/enskild firma in i Cesar?

Du får automatiskt behörighet och kan logga in i Cesar samma dag som beslutet har fattats. Inloggningsmetoderna du kan välja mellan är BankID på fil eller mobilt BankID.

+

Hur loggar jag som företrädare för ett företag in i Cesar?

Organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på kontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID.

För att kunna logga in i Cesar behöver du:

 • ha behörighet att använda e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Saknar du behörighet ansöker du om det.

  Instruktion: Ansökan om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)

 • logga in i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) och anmäla att du vill ha behörighet till Cesar. 

  Logga in på Mina sidor och klicka därefter på ”Skapa ärende” i vänsterspalten. Klicka på Elcertifikat och ursprungsgarantier. Under rubriken Anmäl behörighet i Cesar klickar du sedan på ”Skapa ärende”.

  Mina sidor

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID, bekräftelsen kan dröja två till tre veckor.

+

Hur loggar jag in?

Inloggningsmetoderna du kan välja mellan är BankID på fil eller mobilt BankID. Det fungerar även att använda surfplatta och mobil.

+

Hur loggar jag in utan svenskt personnummer?

Om du inte har ett svenskt personnummer behöver du ansöka om att få tillgång till Cesar med Freja eID. Du kan antingen skicka in blanketten via post eller e-post till regist...@energimyndigheten.se

Blankett för att få tillgång till Cesar med Freja eID

+

Problem att logga in - användare hittas inte

Innan du kan logga in i Cesar behöver du ha fått ditt beslut om godkännande av anläggning eller ägarbyte.

Ansökan om ursprungsgarantier

+

Till vem ska jag sälja mina ursprungsgarantier?

För att du ska få en intäkt för dina ursprungsgarantier måste du själv avtala med någon som vill köpa dem. Det är bland annat elhandelsföretag som kan vara intresserade av att köpa ursprungsgarantierna, du kan i första hand kontakta ditt aktuella elhandelsföretag.

+

Vem registrerar överföringen av ursprungsgarantier och hur går det till?

Det är säljaren som ansvarar för att ursprungsgarantier överförs till köparen. Innan du som säljare genomför överföringen måste du ha fått uppgift från köparen om vilket ursprungsgarantikonto du ska överföra ursprungsgarantierna till.

Så här skapar du en engångsöverföring (pdf)

Så här skapar du en automatisk överföring (pdf)

+

Vad gör jag om adresser i Cesar inte är korrekta?

Uppgifter om faktureringsadress kan du redigera själv i Cesar om du är registrerad som användare på cesarkontot. Övriga adressändringar anmäler du via mejl.

Manual för adressändring (pdf)

+

Vad gör jag om anläggningsuppgifter i Cesar inte är korrekta?

Förändrade uppgifter gällande din anläggning som inte längre stämmer ska anmälas till Energimyndigheten. Det gäller till exempel vid ägarbyte, ändrad effekt, ändring av rapporterande företag eller ändring av mätpunkt. Fel anläggnings-ID och/eller fel Ediel-ID resulterar i att utfärdande av ursprungsgarantier blir försenad eller i värsta fall uteblir.

Om något ändras - anmäler du förändringar av anläggningsinformationen

+

Hur lägger jag till användare som ska ha åtkomst till mitt konto?

En användare med alla behörigheter kan själva skapa fler användare i Cesar.

Instruktioner och manual för Cesar (pdf)

+

När sker utfärdande?

Utfärdandet sker normalt den 15:e varje månad eller den närmast följande vardagen.

Om extra utfärdande sker meddelas detta på Cesars nyhetssida

Observera att utfärdandet kan bli försenat på grund av tekniska fel samt omständigheter som Energimyndigheten inte råder över, till exempel felaktig mätvärdesrapportering. Energimyndigheten garanterar därför inte att utfärdande sker som i normalfallet den 15:e varje månad och påtar sig inte ersättningsskyldighet för eventuell sen leverans av ursprungsgarantier.

+

Att tänka på inför utfärdande

Ursprungsgarantier kan endast utfärdas sex månader tillbaka i tiden. Det innebär att en innehavare förlorar rätten till dessa ursprungsgarantier om mätvärdena inte är inrapporterade inom sex månader. Deklarationer utfärdas tre månader tillbaka i tiden.
Det är viktigt att du kontrollerar att dina mätvärden är korrekta i Cesar innan utfärdande sker. När utfärdande har skett kan nya mätvärden inte tas emot för nytt utfärdande.

Detsamma gäller för dig som gör bränsle-/enhetsdeklarationer. Har ursprungsgarantier utfärdats för en redan deklarerad period är det inte möjligt att korrigera deklarationen.

+

Vilka anläggningar behöver du deklarera för i Cesar?

Kraftvärme- och industriella mottrycksanläggningar samt biogasanläggningar måste göra en bränsledeklaration innan ursprungsgarantier kan utfärdas. Detta innebär att anläggningens innehavare specificerar typ av tillfört bränsle till anläggningen under perioden.

Även hybridanläggningar måste göra deklarationer innan ursprungsgarantier kan utfärdas. En hybridanläggning är en anläggning som producerar el med olika energikällor bakom samma mätpunkt, till exempel vind och sol.

+

Varför går det inte att skapa enhets- eller bränsledeklarationer?

För att kunna skapa en enhets- eller bränsledeklaration måste månadens alla dygn vara inrapporterade. Har det rapporterats noll-produktion för en månad finns det ingen deklaration att skapa. På utfärdandedagen kan du inte skapa en ny deklaration.

+

När ska jag enhets- eller bränsledeklarera?

Enligt Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2011:4 samt STEMFS 2010:3) ska bränsle- och enhetsdeklarationer vara gjorda senast den 14:e i månaden efter aktuell produktionsmånad. Om det inte har varit möjligt att deklarera till den 14:e, till exempel på grund av tekniskt fel på mätare som medfört att mätvärden inte har kunnat rapporteras, är det senast den sista dagen i månaden, två månader efter aktuell period som deklarationen ska vara gjord. Deklarationen för januari ska exempelvis vara gjord senast den 31 mars.

Notera:

 • Bränsle- och enhetsdeklarationer kan inte skapas eller ändras under dagen för utfärdande.
 • Ibland finns det en eller flera deklarationer att skapa för en och samma månad. Detta kan exempelvis bero på ändrat anläggnings-ID.
+

Hur avslutar jag mitt konto i Cesar?

Du kan avsluta ditt konto i Cesar genom att logga in på Mina sidor och följa stegen i instruktionen nedan.

Mina sidor

Instruktion: Avsluta konto i Cesar