Kontohavare producent

För att få ursprungsgarantier utfärdade behöver du som producent ha ett konto i kontoföringssystemet Cesar. Ett konto skapas först efter du ansökt och fått din anläggning godkänd för ursprungsgarantier.

För att bli kontohavare i Cesar som innehavare av en produktionsanläggning måste du först ansöka om att få din anläggning godkänd för ursprungsgarantier.

Ansökan om ursprungsgarantier

Att ha ett ursprungsgarantikonto i Cesar är förenat med en årsavgift på 200kr.

Avgifter för ursprungsgarantier

Privatpersoner

Om du som innehavare till en anläggning är en privatperson kommer ditt ursprungsgarantikonto i Cesar att öppnas i anslutning till att din anläggning blir godkänd för ursprungsgarantier av Energimyndigheten. Du kan logga in i Cesar med BankID efter att du fått ditt beslut.

Företag och organisationer

Företag och organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på kontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID.

För att kunna logga in i Cesar behöver du:

  • ha behörighet att använda e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Saknar du behörighet ansöker du om det.

    Instruktion: Ansökan om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)

  • logga in i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) och anmäla att du vill ha behörighet till Cesar.
    Logga in på Mina sidor och klicka därefter på ”Skapa ärende” i vänsterspalten. Klicka på Elcertifikat och ursprungsgarantier. Under rubriken Anmäl behörighet i Cesar klickar du sedan på ”Skapa ärende”.

    Mina sidor

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID, bekräftelsen kan dröja två till tre veckor.

EECS-konto som innehavare av en produktionsanläggning

Alla innehavare till anläggningar som vill tilldelas EECS-ursprungsgarantier måste ansöka om ett särskilt konto för EECS. Om du inte har ett EECS-konto, kan EECS-ursprungsgarantier varken utfärdas eller överföras till eller från ditt konto.

Du som vill få din anläggning godkänd för EECS-ursprungsgarantier ansöker i samband med detta om särskilt EECS-konto via e-tjänsten Eugen. Har du missat att ansöka om EECS-kontot i samband med din ansökan kan du även göra det via nedan formulär.

Formulär: Ansökan om särskilt EECS-konto

Handel med EECS-ursprungsgarantier kräver EECS-kod

För att kunna sälja EECS-ursprungsgarantier i kontoföringssystemet Cesar behöver du kontrollera att mottagaren har en EECS-kod så att det är möjligt för dem att motta dina EECS-ursprungsgarantier.

Du kan hitta mottagarens EECS-kod genom att göra en sökning i Cesar. Information om mottagaren har ett EECS-konto hittar du i kolumnen "Konton". Finns ett EECS-konto betyder det att det är möjligt att överföra EECS-ursprungsgarantier till den mottagaren. Själva EECS-koden hittar du under kolumnen "Organisations-ID”.

Söka efter mottagarens EECS-kod

Cesar

Avgifter

Det särskilda EECS-kontot är förenat med villkor samt en årsavgift på 200 kronor per år för elproducenter (500 kr per år till och med 31 december 2023). Fakturering av kontohavarna sker per kvartal eller när avgiften överstiger 50 kronor.

Avgifter för ursprungsgarantier