EECS-ursprungsgarantier

European Energy Certificate System (EECS) är gemensamma regler för att överföra ursprungsgarantier mellan länder som är med i organisationen Association of issuing bodies. 

EECS-ursprungsgarantier är internationella ursprungsgarantier som kan överföras mellan länder som är medlemmar i organisationen Association of issuing bodies (AIB). EECS-ursprungsgarantier överförs i AIB:s datahubb där medlemsländerna är anslutna. I dagsläget är 23 EU-medlemsstater samt Norge, Island, Schweiz och Serbien medlemmar i AIB och utfärdar EECS-ursprungsgarantier enligt AIB:s regelverk.

I Sverige går det att få antingen nationella ursprungsgarantier eller EECS-ursprungsgarantier. Båda typerna av ursprungsgarantier kan användas för att uppfylla ursprungsmärkningen gentemot svenska elkunder enligt ellagen. För AIB-medlemsländer utanför EU och EES krävs dock ett särskilt avtal mellan landet och EU för att ursprungsgarantin ska kunna erkännas. För Schweiz och Serbien saknas ett sådant avtal och ursprungsgarantier från dessa länder är därmed inte tillåtna att använda för ursprungsmärkning i Sverige.

Energimyndigheten är sedan juni 2017 medlem i Association of Issuing Bodies (AIB) som är den organisation som ansvarar för EECS-reglerna.

Association of Issuing Bodies (på engelska)

Handel med EECS-ursprungsgarantier

För att kunna sälja EECS-ursprungsgarantier i kontoföringssystemet Cesar behöver du kontrollera att mottagaren har en EECS-kod. Annars kan mottagaren inte ta emot dina EECS-ursprungsgarantier. EECS-koden används vid överföring av ursprungsgarantier till och från andra länder för att identifiera köpare och säljare.

Du kan hitta mottagarens EECS-kod genom att göra en sökning i Cesar. Information om mottagaren har ett EECS-konto hittar du i kolumnen "Konton". Finns ett EECS-konto betyder det att det är möjligt att överföra EECS-ursprungsgarantier till den mottagaren. Själva EECS-koden hittar du under kolumnen "Organisations-ID”.

Söka efter mottagarens EECS-kod

Exporter och importer av EECS-ursprungsgarantier går alltid till aktörernas huvudkonton i mottagardomänens register.