Avgifter för ursprungsgarantier

Fakturering av kontohavare sker per kvartal när avgiften överstiger 200 kronor för ursprungsgarantier. Energimyndigheten tar ut följande avgifter för ursprungsgarantier.

Ändrade avgifter från 1 januari 2024

I augusti 2022 beslutade regeringen om en ändring i förordningen om ursprungsgarantier. Ändringarna gör att avgifterna blir lika oavsett om det rör sig om nationella eller internationella ursprungsgarantier. Från 1 januari 2024 är avgiften 200 kronor per år för att ha ett ursprungsgarantikonto.

Avgifter för ursprungsgarantier (från och med 1 januari 2024)

Regeringsbeslut: Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el 

Avgiftstyp
Avgift
Avgift per utfärdad ursprungsgaranti​​
0,05 kr/st​
Avgift per utfärdad EECS-ursprungsgaranti
0,05 kr/st
Avgift för import av EECS-ursprungsgaranti från annan domän
0,03 kr/st
Avgift för export av EECS-ursprungsgaranti till annan domän
0,00 kr/st
Avgift för särskilt EECS-konto för innehavare med produktionsanläggning som tilldelas EECS-ursprungsgarantier
200 kr/år
Avgift för konto för ursprungsgarantier för kontohavare som innehar produktionsanläggning godkänd för tilldelning av ursprungsgarantier, elleverantörer och övriga som handlar med ursprungsgarantier och som inte har ett särskilt EECS-konto
​200 kr/år
Avgift för särskilt EECS-konto för elhandlare och övriga som ansöker om särskilt EECS-konto ​
5 000 kr/år

 

+

Avgifter för ursprungsgarantier (till och med 31 december 2023)

Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el (riksdagen.se)

Avgiftstyp
Avgift
Avgift per utfärdad ursprungsgaranti​​
0,035 kr/st​
Avgift per utfärdad EECS-ursprungsgaranti
0,090 kr/st
Avgift för import av EECS-ursprungsgaranti från annan domän
0,030 kr/st
Avgift för export av EECS-ursprungsgaranti till annan domän
0,000 kr/st
Avgift för särskilt EECS-konto för innehavare med produktionsanläggning
500 kr/år
Avgift för särskilt EECS-konto för elhandlare och övriga som ansöker om särskilt EECS-konto ​
5 000 kr/år
Avgift för konto för ursprungsgarantier för kontohavare som inte innehar produktionsanläggning och inte har ett särskilt EECS-konto
​200 kr/år

Om du vill avsluta ditt konto i Cesar:

Avsluta cesarkonto

 

+

Hur gör jag som elproducent för att inte behöva betala årsavgiften för ursprungsgarantikontot för kommande period?

Du behöver återkalla din anläggnings godkännande för ursprungsgarantier senast under december månad. Observera att handläggningstiden för återkallanden kan variera.

Du återkallar anläggningens godkännande för ursprungsgarantier via e-tjänsten Eugen. Du kommer åt Eugen genom att logga in på Mina sidor med ditt Bank-ID.

Instruktion för återkallande av anläggningens godkännande

Har du tilldelning av EECS-ursprungsgarantier behöver du, efter att du återkallat din tilldelning, även mejla ces...@energimyndigheten.se för att avsluta ditt EECS-konto i kontoföringssystemet Cesar.

+

Hur får jag fakturan digitalt?

För att underlätta hanteringen vill vi erbjuda dig möjligheten att få fakturan för årsavgiften digitalt. Du behöver i så fall logga in på ditt ursprungsgarantikonto och ange det. Om du inte gör något kommer du att få en pappersfaktura i din brevlåda.

Instruktion för att få faktura digitalt

+

Är det lönsamt för en mindre solcellsinnehavare att ha tilldelning av ursprungsgarantier?

Det beror på hur mycket din anläggning producerar och hur stor ersättning du får för ursprungsgarantierna. Hos de flesta elhandelsföretag får man som mikroproducent i dagsläget ingen ersättning för ursprungsgarantier. Andra kan erbjuda upp till 100 kronor per ursprungsgaranti. Priset regleras i avtalet med ditt elhandelsföretag. Du hittar information om ditt avtal genom att logga in på ditt elhandelsföretags webbplats.

Ta hjälp av vår kalkyl för att se om det lönar sig för din anläggning att vara med i ursprungsgarantisystemet.

Är ursprungsgarantier lönsamt för mig?

För dig med solceller finns andra ekonomiska stöd som kan ge större inkomster än vad ursprungsgarantier kan göra.

Solelportalen

+

Hur säljer jag mina ursprungsgarantier?

Du behöver själv hitta en köpare av ursprungsgarantierna. Framför allt kan elhandelsföretag vara intresserade av att köpa dina ursprungsgarantier – kontakta ditt elhandelsföretag i första hand. När du kommit överens med någon som vill köpa dina ursprungsgarantier behöver du också överföra dem till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar.

Manual för att göra en överföring av ursprungsgarantier

+

Vad gäller för elcertifikat, kan jag ha kvar dem utan att betala årsavgift?

Det finns en årsavgift på 200 kronor även för elcertifikatkontot. Tilldelas du både elcertifikat och ursprungsgarantier betalar du årsavgift för båda kontona, det vill säga 200 + 200 kronor per år.

Avgifter för elcertifikat

+

Kan jag sälja min överskottsel även utan ursprungsgarantier?

Ja, du kan sälja överskottselen till ett elhandelsföretag utan att ha ursprungsgarantier. För att sälja överskottselen behöver du teckna ett avtal med elhandelsföretaget. Om du räknas som mikroproducent är ditt elhandelsföretag skyldigt att ta emot din överskottsel.

Dina rättigheter och skyldigheter enligt ellagen

+

Vad är bakgrunden till avgiftsändringarna för ursprungsgarantier?

De senaste åren har antalet nya anläggningar i systemet ökat kraftigt, vilket har medfört kraftigt ökade kostnader för administrationen av kontoföringsverksamheten och hanteringen av anläggningar. Det är helt frivilligt att delta i systemet för ursprungsgarantier och kostnaderna för administrationen ska täckas av dem som väljer att delta.

Mer om bakgrunden till regeringens beslut