Vid godkänt beslut skapas ett konto automatiskt i kontoföringssystemet Cesar

Alla innehavare av produktionsanläggningar i systemet för ursprungsgarantier får ett ursprungsgarantikonto i kontoföringssystemet Cesar.

När Energimyndigheten har godkänt din anläggning för ursprungsgarantier skapas automatiskt ett konto i Cesar. Som privatperson eller enskild firma kan du med BankID logga in på ditt Cesarkonto direkt när du fått ditt beslut. Företag och organisationer behöver däremot alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på Cesarkontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID.

+

Anmälan om behörighet för företag

Organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på kontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID.

För att kunna logga in i Cesar behöver du:

  •  ha behörighet att använda e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Saknar du behörighet ansöker du om det. 

    Instruktion: Ansökan om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)

  • logga in i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) och anmäla att du vill ha behörighet till Cesar.

    Logga in på Mina sidor och klicka därefter på ”Skapa ärende” i vänsterspalten. Klicka på Elcertifikat och ursprungsgarantier. Under rubriken Anmäl behörighet i Cesar klickar du sedan på ”Skapa ärende”.

    Mina sidor

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID, bekräftelsen kan dröja två-tre veckor.

Utfärdandet av ursprungsgarantier sker till cesarkontot

Ursprungsgarantierna utfärdas till kontot i kontoföringssystemet Cesar. I Cesar sker även alla transaktioner och överföringar av ursprungsgarantier. Ursprungsgarantierna utfärdas den 15:e varje månad, eller första helgfria dag efter den 15:e, och baseras på föregående månads inrapporterade mätvärden.

Rapporteringen av mätvärdena från din anläggning sköts av din nätägare eller av det företag som du har anlitat för att sköta mätningen av elproduktionen i anläggningen. Det är dock du som innehavare som är ansvarig för att mätvärdena överensstämmer med verklig elproduktion i anläggningen.