Energimyndigheten handlägger ditt ärende och du får ett beslut

När du har skickat in din ansökan om ursprungsgarantier handlägger vi din ansökan. Handläggningstiden är normalt tre-fyra veckor.

Ansökningar handläggs i turordning och beroende på hur många ansökningar vi har att hantera så kan det dröja innan du hör något från oss om din ansökan.

Om ansökan inte är komplett efterfrågar vi ytterligare uppgifter. När ett beslut är fattat skickar vi beslutet till dig, antingen via e-post eller via din myndighetsbrevlåda.