Du skapar en överföring till din köpare i kontoföringssystemet Cesar

För att kunna sälja dina ursprungsgarantier behöver du logga in i Cesar och skapa en överföring till din köpare.

Det är säljaren som ansvarar för att ursprungsgarantierna överförs till köparen. Du kan välja att antingen ha en stående överföring till din köpare, alternativt göra engångsöverföringar.

Manualer för ursprungsgarantier i Cesar

Handel med ursprungsgarantier