Du är skyldig att meddela eventuella förändringar om anläggningen

Du som har en anläggning som är godkänd för ursprungsgarantier är skyldig att hålla uppgifter om din anläggning samt om ditt företag eller person uppdaterade.

Inrapporteringen ska ske senast 14 dagar efter att förändringen skett. Om förändringarna inte rapporteras in till Energimyndigheten kan det leda till att din anläggning inte kan få ursprungsgarantier utfärdade eller att ursprungsgarantier utfärdas felaktigt.

Du rapporterar in de förändrade uppgifterna till Energimyndigheten via e-tjänsten för Elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Du kommer åt e-tjänsten genom att först logga in på Mina sidor Byte av anläggnings-ID och nätområde

Mina sidor

Om du inte tidigare hanterat dina ärenden via E-tjänsten Eugen behöver du först ansöka om behörighet.

+

Ansökan om behörighet till e-tjänsten Eugen

 • Logga in på Mina sidor med BankID
  Mina sidor
 • Ansök om behörighet för e-tjänsten Eugen genom att välja Elcertifikat och ursprungsgarantier i listan.
 • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten, läs mer nedan.
 • Fyll i dina uppgifter och skicka in.

Du får besked via e-post när din behörighetsansökan blivit beviljad alternativt avslagen.

+

Instruktion för anmälan om förändring

 • Logga in på Mina sidor.
  Mina sidor
 • Klicka på ”Elcertifikat och Ursprungsgarantier” under Mina övriga E-tjänster.
  Om du agerar ombud för flera företag/personer behöver du först välja vilket företag/person ansökan avser.
 • Klicka på "anmälan om förändring" och välj vilken anläggning det gäller.
 • Välj vad förändringsärendet gäller och fyll i aktuellt digitalt formulär.
 • Signera och skicka in.

Exempel på förändringar som ska rapporteras:

 • Byte av ägare till en anläggning
 • Byte av anläggnings-ID och nätområde
 • Byte av rapportör
 • Byte av mätare
 • Ombyggnation av anläggning (till exempel installation av fler solpaneler eller batterier)
 • Byte av kontaktperson
 • Ändrade adressuppgifter.
  Obs! Eventuella ändringar av fakturaadressuppgifter lägger du in elektroniskt direkt i kontoföringssystemet Cesar.