Ansökan om ursprungsgarantier

Elproducenter kan ansöka om att få ursprungsgarantier för alla typer av elproduktion. Ansökan görs till Energimyndigheten.

En ursprungsgaranti utfärdas för varje megawattimme (MWh) producerad el. Ursprungsgarantier ges från den dag som Energimyndighetens beslut är daterat och kan inte utfärdas retroaktivt. Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt.

Du behöver inte ha ursprungsgarantier för att sälja din överskottsel. Du behöver däremot avtala med en motpart om din elförsäljning, vilket Energimyndigheten inte är involverad i.

Klicka på respektive steg nedan för att läsa mer om de olika delarna i ansökningsprocessen.