Nätägare, rapportörer och installatörer

Denna sida samlar information som är viktig för dig som nätägare, rapportör eller installatör.

Information till nätägare/rapportörer

Nätägare/rapportör har skyldighet att rapportera mätvärden från anläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier till kontoföringsmyndigheten (Cesar). I strukturrapporten på Cesars webbplats visas alla elproduktionsanläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat eller ursprungsgarantier. När en anläggning har blivit godkänd för tilldelning visas anläggningen i nätägare/rapportörens strukturrapport. Genom att regelbundet besöka strukturrapporten kan nyregistrerade anläggningar identifieras.

Cesar

I strukturrapporten går det bland annat att se:

 • registrerade anläggningar,
 • nyregistrerade anläggningar,
 • registrerad anläggningsinformation och
 • anläggningar där det saknas inrapporterade mätvärden

Beskrivning hur du använder strukturrapporten finns i ”Att använda strukturrapporten” och hur mätvärden ska rapporteras till Cesar finns i ”Faktablad för nätägare”.

Nätägaren/rapportören måste ge vissa uppgifter till anläggningsinnehavaren för att denna ska kunna ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier:

 • Anläggnings-ID (för produktion)
 • Nätområdes-ID
 • Ediel-ID
 • Mäts anläggningens elproduktion per timme? JA/NEJ
 • Rapporteras produktion i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät? JA/NEJ
 • Nätägarens/rapportörens namn och organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter till en kontaktperson hos nätägaren/rapportören som kan svara på frågor om mätning och rapportering av mätvärden från anläggningen (detta är dock inget krav men underlättar vårt arbete)

Information till installatörer

Du som är installatör bör kunna lämna uppgift om följande när du installerar en elproduktionsanläggning (gäller särskilt mikroproduktion hos privatpersoner):

 • Anläggningens installerade effekt i kilowatt (kW).
 • Anläggningens beräknade normalårsproduktion i megawattimmar (MWh).
 • Vilka olika stöd/extra intäkter som anläggningsinnehavaren kan vara berättigad till. Det kan vara till exempel skattereduktion för Grön teknik (Skatteverket), elcertifikat och ursprungsgarantier (söks hos Energimyndigheten) eller skattereduktion för mikroproduktion av el (dras av från inkomstskatten).

Hänvisa gärna till Solelportalen

På Solelportalen finns oberoende information om solcellsinstallationer och viktiga saker att tänka på som solcellsinnehavare.