Marknadsstatistik

Här hittar du statistik och marknadsinformation om elcertifikat. För aggregerad information rekommenderar vi att läsa våra månads-, kvartals- och årsrapporter, då dessa sammanställer information om kvotpliktig elanvändning, tilldelning och godkänd produktion inom elcertifikatsystemet. 

Övrig statistik och marknadsinformation

Anläggningar som tilldelas elcertifikat

Listan visar anläggningar godkända för tilldelning av elcertifikat. I listan finns också information om produktionen ingår i målet eller i övergångsordningen. Listan omfattar anläggningar godkända i Sverige och uppdateras varje dag.

Ladda ner Anläggningar elcertifikat (excel)

Listan visar anläggningar godkända för tilldelning av elcertifikat, ursprungsgarantier samt EECS-UG. Listan omfattar anläggningar godkända i Sverige och uppdateras varje dag.

Ladda ner Anläggningar elcertifikat UG och EECS (excel)

Kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige 2003-2023

Dokumentet innehåller uppgift om kvotpliktig el, antal utfärdade samt annullerade elcertifikat, reserv av elcertifikat och kvotpliktsavgift för respektive år. Uppgifterna är sammanställda utifrån deklarationer som kvotpliktiga företag årligen lämnar till Energimyndigheten.

Ladda ner Kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige 2003-2023 (pdf)

Faktisk elcertifikatberättigad elproduktion

Dokumentet visar den faktiska elcertifikatberättigade elproduktionen för åren 2017– 2021. Observera att alla anläggningar inte har tilldelningsfaktor 100 procent för elcertifikat, vilket innebär att den elcertifikatberättigade produktionen inte är densamma som anläggningens totala produktion.

Ladda ner Faktisk elcertifikatberättigad elproduktion 2017–2021 (excel)