Kontrollstationer

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer.

Sverige och Norges gemensamma marknad för elcertifikat infördes 1 januari 2012 och sträcker sig fram till och med utgången av 2035. 2015 genomfördes den första kontrollstationen för den svensk-norska elcertifikatmarknaden.

I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet.

Kontrollstation 2023

Inför kontrollstation 2023 har Energimyndigheten fått i uppdrag att följa elcertifikatmarknadens funktion och utreda om det finns behov av åtgärder för att marknaden ska fungera väl även efter införandet av ett stoppdatum.

Energimyndigheten ska även analysera de administrativa kostnaderna för att upprätthålla elcertifikatsystemet fram till dess att det avslutas. Analysen ska omfatta alla relevanta aktörer och omfatta avgiften för kontoföring av elcertifikat.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i juni 2022.

Kontrollstation 2023 för elcertifikatsystemet

Kontrolstasjon 2023 (NVE)

Regeringskansliet har remitterat uppdragsrapporten, remissvar har inkommit.

Rapporter från tidigare kontrollstationer

Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet

Delrapport Ökad transparens i elcertifikatsystemet 2019

Kontrolstasjon 2019 – stoppregel i Sverige (NVE)

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet – del 1

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet – del 2

Kontrolstasjon 2017 – del 1 (NVE)

Kontrolstasjon 2017 – del 2 (NVE)

Rapport kontrollstation 2015 för elcertifikatsystemet