Kontoföringssystemet Cesar

Cesar är Sveriges register- och kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier.


I Cesar tilldelas elcertifikat till anläggningsinnehavaren (kontohavaren) och det är där som annulleringen av elcertifikat görs. I Cesar finns även statistik över tilldelade och annullerade elcertifikat. Cesar används också vid handel när kontohavaren ska överföra elcertifikat elektroniskt till köparen. 

Cesar

Tidigare nyheter om nya plattformen för Cesar (pdf)