Omprövning

Beslut om registrering som kvotpliktig elintensiv industri omprövas av Energimyndigheten varje eller vart tredje år.

När företagets beslutade period är på väg att löpa ut och det är dags för omprövning behöver du inte skicka in företagets uppgifter i förväg. Energimyndigheten skickar information till dig med uppmaning om att skicka in de uppgifter som krävs för att registreras på nytt. Om företaget fortsatt uppfyller kraven för att vara registrerat som kvotpliktig elintensiv industri kommer du att få ett beslut om fortsatt registrering.

Du ansöker om behörighet så att du kan registrera företagets nya uppgifter elektroniskt via  Mina sidor.

Mina sidor

För att ansöka om behörighet behöver du:

  • Logga in på Mina sidor med BankID.
  • Ansök om behörighet för e-tjänsten Elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen).
  • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten. Fyll i dina uppgifter och skicka in.
  • När du fått besked via e-post om att du har behörighet behöver du logga in på Mina sidor och klicka dig vidare till e-tjänsten för Elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) för att sedan registrera dina uppgifter.