Förändring godkänd anläggning

Om det sker förändringar i din anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat behöver du informera Energimyndigheten senast 14 dagar efter förändringen. Förändring av uppgifter görs via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Exempel på förändringar som ska rapporteras in:

  • Byte av anläggnings-ID och nätområde
  • Byte av ägare till en anläggning
  • Byte av rapportör
  • Byte av mätare
  • Ombyggnation av anläggning (till exempel installation av fler solpaneler eller batterier)
  • Produktionsökning
  • Återkallelse av fullmakt
  • Byte av kontaktperson
  • Ändrade adressuppgifter 

Obs! Eventuella ändringar av fakturaadressuppgifter rapporterar du in elektroniskt direkt i kontoföringssystemet Cesar.

Om förändringarna inte rapporteras in till Energimyndigheten kan det leda till att din anläggning inte kan tilldelas elcertifikat eller att elcertifikat tilldelas felaktigt.