Avsluta Cesarkonto

Här finns instruktioner för hur du avslutar ditt elcertifikatkonto i Cesar.

För att avsluta ditt elcertifikatkonto behöver du

  1. återkalla godkännandet för tilldelning av elcertifikat för din anläggning
  2. se till att elcertifikatsaldot är noll genom att antingen sälja och överföra dina elcertifikat till en köpare, alternativt genom att begära avslut av kontot med kvarvarande elcertifikat genom makulering (om saldot är lägre än 50 elcertifikat). Du får ingen ersättning för makulerade elcertifikat.

Du kan återkalla godkännandet och begära avslut av kontot med kvarvarande elcertifikat i samma ärende. Det gör du i e-tjänsten för Elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Du når e-tjänsten genom att först logga in på Mina sidor.

Mina sidor

Om du vill undvika årsavgiften för elcertifikatskonto behöver du återkalla godkännandet av tilldelning av elcertifikat innan 31 maj och se till elcertifikatssaldot är noll innan 1 juli samma år.

Avgifter för elcertifikat