Solklar lösning för smart lagring

Har du hört talas om Solar Parking? Det innebär att bygga ett ”tak” av solpaneler över parkeringsplatser.

- Ett smart sätt att nyttja ytor som ändå inte används till något annat. Samtidigt skyddas bilarna mot regn och snö, säger Jan Sköld, projektledare på Universal Kraft.

På sommaren, när solen lyser som mest, är Solar Parking ett klockrent koncept. Solpaneler placeras ovan en parkeringsplats och bildar ett slags carport åt bilarna samtidigt som el produceras. Elen kan bland annat användas för laddning av bilarna på parkeringsplatsen. Men på vintern – när soltimmarna är få - minskar produktionen.    

- Universal Kraft arbetar med en takkonstruktion för solpaneler, som kombineras med en patenterad teknik för lagring av energi via tryckluft. Det gör att vi kan ta tillvara på solenergi för senare användning. Både för korttidslagring men även, beroende på lagringskapacitet, säsongsbaserad lagring. Inom Energipilot Gotland är planen att vi ska bygga en småskalig pilotmodell för 12 parkeringsplatser vid Stora Coop i Visby under våren 2023, berättar Jan Sköld.  

Lagringen är innovationen

Uppskattningsvis hälften av den el som produceras på sommaren kan gå till elbilsladdning samt användning i Stora Coops butik. Den andra halvan av produktionen lagras.  

- Det är hela systemkedjan med lagring som är vår innovation. Den fungerar så att vi under högsäsong producerar tryckluft som lagras i tuber. Denna kan sedan användas för att producera el på kvällar och nätter samt under vinterhalvåret. Tuber är dock en dyr lagringsform, så vi arbetar med att utveckla andra former som både kan hantera högre tryck och större volymer.  

Förenklat så sker produktionen av tryckluft genom en kompressor som drivs av solenergi. Därefter används denna för att driva en turbin som producerar el.  

- Vi kan använda olika typer för kraftgenerering, bland annat används en generator som härstammar från en speciellt framtagen bilmotor för att producera el från tryckluften. Det innebär beprövade komponenter, vilket gör att systemet blir robust. Eftersom vi återbrukar blir det dessutom cirkulärt, säger Jan Sköld.  

Pilotprojektet i Visby beräknas producera ungefär 35 000 kWh per år, vilket är ungefär samma mängd som hushållselen för sju villor.  

- Det här är just ett pilotprojekt. För att lösningen ska bli kommersiellt gångbar behöver vi göra detta i större skala. Men vi är övertygade om att det här är precis vad som behövs! Tekniken för produktion av solel finns där sedan ganska många år, det vi behöver göra är att hitta fler sätt att lagra kraften, säger Jan Sköld.  

Den lokala produktionen av el ökar och flera olika kraftslag och tekniker behöver komplettera varandra för att energisystemet ska bli smart. 

- Som vi har det nu, med centraliserad produktion där elen behöver distribueras hundratals mil, är inte hållbart. Vi behöver öka lokalproduktionen. Men nätägare kan inte förväntas ta emot massor av produktion från exempelvis sol, när det är sommar – men inget alls på vintern. Därför är utveckling av just lagringen så viktigt. Det blir en av nycklarna.