Smart lösning för ett elnät i balans

Hur ska energin räcka till alla - samtidigt som vi ökar elektrifieringen och ställer om till förnybara kraftkällor? Effektbalansering av elnätet har blivit en viktig samhällsfråga.

Företaget Smartergy utvecklar mobila, AI-styrda energilager och befinner sig mitt i den aktuella frågeställningen. De är en av tio aktörer som ingår med projekt inom Energipilot Gotland, där de ska bidra med just effektbalansering av Gotlands elnät.

- Våra energilager finns i olika storlekar, avlastar elnätet och säkrar god tillgång på el. Lagren kan placeras där de behövs, exempelvis i närheten av samhällsviktig verksamhet eller elintensiv industri. För fastighetsägare har vi en mindre variant som kan få plats i källaren, säger Niclas Jarhäll, som grundat Smartergy tillsammans med Felix Mannerhagen och är vd för bolaget.  

Att säkra tillgången till el är en förutsättning både för god beredskap och en fungerande vardag.  

- Vissa verksamheter är extra kritiska - som sjukhus, äldreboenden och industrier. På Gotland kan det röra sig om färjeterminalen i Visby eller verksamheter där elbehovet växlar med säsongerna, som bagerier. Då kan energilager säkra den flexibilitet som behövs, men som saknas i elnätet, säger Niclas Jarhäll.  

Smartergys lager är AI-styrda, vilket innebär att de kan förutspå elbehovet samt ta hand om kraften från olika källor.  

- Genom att träna Smartergy’s Reinforcement Learning-algoritm (AI) med mätdata om energikonsumtion/produktion och väderrapport kan vi lära varje blandenergilager hur mycket energi som konsumeras över tid, likväl som hur mycket förnybar energi som kommer produceras de närmaste timmarna.

Kan lagra vindkraften  

Vindkraft är en viktig energikälla på Gotland. Den passar speciellt bra på en ö, eftersom det ofta blåser. Men variationerna i vindkraftsproduktionen gör att det blir en utmaning att ta tillvara på den kraft som produceras.  

- Det svänger stort mellan toppar och dalar. Den energi som produceras när det blåser som mest ska vi inte bara låta passera, utan lagra på ett smart sätt tills den behövs.

Det finns planer på att bygga ut den gotländska vindkraften ytterligare. Men då krävs det att den utökade produktionen kan tas omhand.  

- Så mycket som 30-50 procent mer av den lokalproducerade förnybara energin behöver kunna användas. Det kan resultera i att man kan överföra energi via HVDC, elöverföring med högspänd likström, till fastlandet och därigenom erbjuda stödtjänster till Svenska Kraftnät, säger Niclas Jarhäll.  

”Ingen ska behöva ha räckviddsångest”  

Sveriges långsiktiga klimatmål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll senast 2045. Elektrifiering av fordon och industri är en viktig del för att nå dit.

- För att fler ska välja elbil måste vi ha fungerande laddinfrastruktur. Ingen ska behöva ha räckviddsångest. Och ingen ska behöva stanna för att ladda bilen i fem timmar – det ska gå på tjugo minuter.  

Men på vissa platser är det svårt att få den tillgängliga kapaciteten i elnätet att räcka till fordonsladdning.  

- Med energilager som placeras ut där de behövs kan laddinfrastrukturen växa - utan att vi behöver bygga ut elnätet först, säger Niclas Jarhäll.  

Att få delta i Energipilot Gotland är något av ett drömläge, menar han.  

- Det här är ö-drift i praktiken! Genom att visa att vår lösning fungerar på en så pass avgränsad plats som en ö, så blir det tydligt att den funkar på andra avgränsade platser också. Och eftersom energisystemet hänger ihop internationellt så är det inte bara möjligt att använda våra batterilager på olika orter i Sverige, utan i hela Europa. Den som vill se hur det fungerar i drift är välkommen att kontakta oss, säger Niclas Jarhäll.