Från frityrolja till biogas

Restaurangbranschen står för mer än 50 000 ton avfall om året. Tänk om det fanns ett smart sätt att ta vara på och omvandla det till resurser? Simon Kanellos på Tillväxt Gotland och hans projektgrupp undersöker just detta i projektet Från frityrolja till biogas – Ett cirkulärt system på Gotland för lärdom i hela landet.

En mångsidig vinst

Syftet med projektet är precis som det låter – att samla in använd frityrolja från gotländska restauranger och krogar och förädla den till biogas. Det långsiktiga målet är att göra det enklare för fler att ställa om till biogas.   

- Personligen tycker jag om tanken på att någonting som ses som avfall kan komma till nytta igen på ett annat sätt. Det känns också bra i magen att kunna hjälpa en bransch som haft det rätt tufft under pandemin. Men eftersom vi vill att det här ska vara en gratistjänst har utmaningen förstås varit att hitta en modell som gör att ekonomin går ihop. Där har den lokala grossisten Keges och transportfirman Tobbes Bud varit viktiga pusselbitar i att få kalkylen att fungera,” säger Simon Kanellos, projektledare.   

Deras uppgift är att – kostnadsfritt – hämta in oljan hos restaurangerna. Tack vare att deras lastbilar dessutom kör på biogas och HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är även själva transporterna hållbara.  

Enkelt för andra att implementera

Simon och resten av projektgruppen räknar med att projektet ska bidra till att produktionen av biogas ökar med mellan 35 och 40 000 kubikmeter. Genom att de tar hand om krögarnas överblivna olja minskar samtidigt risken för problem med fett i avloppssystemet. Både miljön och arbetsmiljön tackar, med andra ord.    

- I dagsläget jobbar vi med att nå ut med budskapet till så många verksamheter som möjligt. Men på sikt vill vi såklart se att fler implementerar den här modellen. Både tekniken och förutsättningarna finns ju på plats.

Samarbete är grundläggande

- Min huvudsakliga roll har varit att ta fram modellen för hur vi ska samla in oljan på ett så effektivt och miljövänligt vis som möjligt. Det har varit ett minst sagt krävande arbete, så jag är väldigt tacksam över att jag haft min styrgrupp som varit med och lotsat projektet framåt. Själv har jag aldrig drivit ett projekt förut, men det har varit väldigt spännande. Och det här är nog ett ganska tacksamt första projekt, eftersom själva idén är så pass enkel, fortsätter Simon.  

Simon trycker särskilt på vikten av samarbete. Både inom projektgruppen och gentemot de externa aktörerna.    

- Mitt bästa tips är att hitta bra människor att samarbeta med och som vill samma sak. Ofta är det där första steget svårast, men om jag kunde skulle jag uppmuntra alla att bara lyfta luren och kasta ur sig sina idéer. En idé måste ju inte vara färdig från början, det är därför vi behöver varandra. Vi hade aldrig kommit såhär långt utan att jobba tillsammans.