De globala energimarknaderna

Energimyndigheten bevakar läget på olje- och naturgasmarknaden. I syfte att utvärdera bränslebyten från naturgas till kol i Europa, bevakas också kolmarknaden samt marknaden för utsläppsrätter. 

Bild för igenkänning av marknadsrapporten för de globala energimarknaderna

Olje- och naturgasmarknaderna är de främsta och mest likvida energimarknaderna globalt sätt. Deras utvecklingar påverkar både världsekonomin och omställningen till mer förnybart i samhället.

Rapporterna innehåller marknadsuppdateringar för samtliga marknader med prisgrafer och lagerstatistik.

Lägesrapporten publiceras varannan onsdag. 

Äldre rapporter för de globala energimarknaderna

Prenumerera på marknadsrapporter