Vindbrukskollens karttjänst

Vindbrukskollen är en interaktiv karttjänst för etablering av vindkraft i Sverige. Den visar även solcellsparker med installerad effekt på mer än 0,5 MW i Sverige.

I Vindbrukskollen hittar du uppgifter om både befintliga och planerade vindkraftverk samt kartor med bland annat skyddad natur och infrastruktur. Du kan även enkelt exportera information från Vindbrukskollen.

Utöver information om befintliga och planerade vindkraftverk finns kartlager med information som till exempel vindkartering och skyddade områden, som är relevant vid vindkraftsetablering.

Se solcellsparker i Sverige

Det finns även ett lager som visar uppförda solcellsparker med en installerad effekt över 0,5 MW.

Öppna karttjänsten Vindbrukskollen

 

+

Om Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en frivillig karttjänst som ger en ögonblicksbild av vindkraften i Sverige. Den uppdateras av projektörer, verksamhetsutövare och myndigheter. Vindbrukskollen har ett kansli som arbetar med att kvalitetsgranska de uppgifter som är inlagda, ger support på tjänsten och arbetar med vidareutveckling. Kontakta gärna kansliet om du hittar felaktigheter i kartan.

Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten.

+

Ansvar och upphovsrätt

Vi tar inte ansvar för att de uppgifter som finns registrerade i Vindbrukskollen är korrekta eller att övrig geografisk information är korrekt. Varje uppgiftslämnare och leverantör av informationen ansvarar för att den stämmer. Användare uppmanas därför att alltid kontrollera uppgifterna innan några åtgärder vidtas.

De bakgrundskartor som används i Vindbrukskollen är upphovsrättsskyddade vilket innebär att de endast får nyttjas i tillståndsprocessen. All annan användning av kartorna kräver särskilt tillstånd från berörda upphovsrättsinnehavare.