Vindkraft i elsystemet

Vindkraftens roll i elsystemet förändras. På bara några år har vindkraften gått från att vara en marginell energikälla i vårt elsystem till att leverera en betydande andel av vår elektricitet.

På helårsbasis producerar Sverige mer el än vad som används i landet. Överskottet av el exporteras till våra grannländer. Men både Energimyndigheten och andra experter ser att efterfrågan på el kommer att öka i framtiden. Det beror exempelvis på att industrier går över till att använda el och vätgas istället för fossila bränslen. Vi kommer dessutom att få allt fler elfordon i samhället. Det betyder att fler elproduktionsanläggningar måste byggas. Sammantaget medför detta stora förändringar i hela elsystemet, både avseende omfattning och sätt att fungera.

En annan utmaning med Sveriges elsystem är att de flesta av dagens elproduktionsanläggningar behöver ersättas av åldersskäl inom 20–30 år.

Varifrån kommer elen när det inte blåser?

När elen inte räcker till i Sverige så importerar vi el. Sverige importerar och exporterar el ofta. Elen flödar mellan oss och våra grannländer hela tiden.

Sveriges behov av el varierar olika tider inom dygnet, mellan veckor och säsonger. Varifrån elen kommer när det inte blåser är olika och beror på:

  • när det inte blåser
  • var det inte blåser
  • hur länge det inte blåser
  • vilka andra kraftslag som finns tillgängliga

Ett framtida elsystem som exempelvis innehåller mycket vindkraft och ingen kärnkraft kan få problem att leverera tillräckligt med el någon eller några timmar per år. Lösningar för att undvika tillfällig brist på el är till exempel:

  • efterfrågeflexibilitet, det vill säga att elkonsumenter anpassar sig och använder el när det finns bättre tillgång
  • energilager, som batterier och vätgas
  • fler och bättre elkablar för överföring mellan och inom länder
  • elproduktion som snabbt kan starta och producera el (exempelvis gasturbiner eller vattenkraftverk som byggts om för att leverera mer effekt).

För att komma fram till en lösning är det också viktigt att elmarknaderna utformas så att nya innovationer får möjlighet att komma ut på marknaden samtidigt som olika typer av valmöjligheter öppnas upp för elproducenter och elkonsumenter.