Kunskap och data

Här kan du ta del av kunskap, data och statistik om vindkraftens roll i elsystemet och dess påverkan.

Vi arbetar bland annat med att ta fram underlag för planering och utbyggnad av vindkraft och att tillgängliggöra data och fakta om vindkraft. Vi finansierar även forskning inom vindkraftsområdet.

Faktablad om vindkraftens påverkan

Vi har tagit fram olika faktablad som är till för att ge en objektiv bild av vindkraftens påverkan.

Faktablad om vindkraft

Vindkartering

Ta reda på mer om vindförhållandena i Sverige och Europa genom vindkartering.

Vindkartering - MIUU

Vindkartering - New European Wind Atlas

Officiell statistik

Vi sammanställer varje år den officiella vindkraftsstatistiken från föregående år.

Vindkraftsstatistik

Forskningsfinansiering om vindkraft

Vi finansierar forskning om vindkraft och nya tekniker samt om vindkraftens påverkan på miljö och andra samhällsintressen.

Vindkraft

Vindval – forskning om vindkraftens påverkan

Ta del av forskningsresultat om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Vindval