Energisystem och analys

Sveriges energisystem är i förändring. Vi ställer om till ett hållbart energisystem och skapar förutsättningar för en mer fossilfri elproduktion.

Styrmedel, tillstånd och prövning, samhällsbyggnad och fysisk planering har stor inverkan på omställningen. Vi följer utvecklingen i energisystemet och gör prognoser och scenarier om framtidens energisystem.

Hitta snabbt