Resultat från Solelkalkylen på solelportalen.se

Solelkalkylen

I solelkalkylen kan du räkna på vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar.

Mer information om andra intäkter hittar du på sidan Löpande intäkter efter installation.

Kalkyl privatperson

Kalkyl privatperson

Ingångsvärdena som är förifyllda utgår ifrån en typisk villa. Du kan själv anpassa ingångsvärdena till just dina förutsättningar med dragfunktionerna eller genom att fylla i textrutorna. Genom att hålla muspekaren över frågetecknen får du en vägledning till respektive antagande. Notera att valda värden och framtida förändringar i dem kan påverka resultatet stort.

Resultat

Återbetalningstiden i antal år blir:

Resultatet är baserat följande inställningar

Grundantaganden

Avancerade antaganden

Resultat - Privatperson

Beräknad produktionskostnad:

Intäkter under anläggningens livstid per kW:

Intäkter under anläggningens livstid:

Summa intäkter: {{ resultsdata.RevenueInLifespan.RevenueTotalSum }} kr/kW

På följande sidor förklarar vi vad de olika antagandena betyder >
Kalkyl övriga

Kalkyl övriga

Ni kan själva anpassa ingångsvärdena till era förutsättningar med dragfunktionerna eller genom att fylla i textrutorna. Genom att hålla muspekaren över frågetecknen får du en vägledning till respektive antagande. Notera att valda värden och framtida förändringar i dem kan påverka resultatet stort. Ägandeformen och anläggningsförutsättningarna påverkar ingångsvärdena. Du bör därför kolla upp vad som gäller för just dig innan du fyller i kalkylen, speciellt för skattereduktion och genomsnittligt pris på såld och köpt el. Kalkylräntan är en annan variabel som varierar stort mellan olika ägarkategorier och påverkar återbetalningstiden väsentligt.

Resultat

Återbetalningstiden i antal år blir:

Resultatet är baserat följande inställningar

Grundantaganden

Avancerade antaganden

Resultat - Företag och övriga verksamheter

Beräknad produktionskostnad:

Intäkter under anläggningens livstid per kW:

Intäkter under anläggningens livstid:

Summa intäkter: {{ resultsdataOthers.RevenueInLifespan.RevenueTotalSum }} kr/kW

På följande sidor förklarar vi vad de olika antagandena betyder >